Ponencia del "I Congreso Internacional de Lectura Comprensiva"

 

 

Quaranta anys d'estudi, diagnòstic i tractament de nens amb trastorns en el desenvolupament.
Tenir la perspectiva del metge, una visió global i interdisciplinària i els anys d'experiència, permeten fer una valoració del moment evolutiu del pacient i decidir la millor acció terapèutica.
També és molt important saber que moment pot ser més eficaç l'acció del metge, osteòpata, logopeda, optòmetre, de l'especialista en estimulació psicoauditiva, del psicomotricista, del gabinet de reforç…
Considerem de gran importància la bona relació entre els membres del "equip" format pels pares, l'escola i els especialistes que intervenen en el desenvolupament òptim del nen.
La prevenció, l'orientació als pares perquè el seu fill sa abast el seu màxim potencial, la intervenció en escoles infantils per aplicar programes preventius, conferències, cursos per a professionals, articles i publicacions són activitats que també desenvolupem.

Membre component i fundador de l'Institut Mèdic del Desenvolupament infantil:

imdi

 

 

 

protocolo leobien